Harmonogram zajęć – studia stacjonarne

www.pedagogika.uni.wroc.pl/plan

Wykaz prowadzących:

I rok Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
I rok Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
I rok Resocjalizacja
I rok Terapia pedagogiczna
I rok Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
II rok Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
II rok Pedagogika opiekuńcza z terapią
II rok Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
II rok Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
II rok Resocjalizacja
II rok Terapia pedagogiczna
II rok Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

*19 kwietnia 2017r. (środa) – zajęcia wtorkowe

*12 maja 2017r. (piątek) – zajęcia poniedziałkowe

Instrukcja obsługi harmonogramów:
• Aby znaleźć harmonogram dla danego semestru oraz grupy, należy w „drzewie” po lewej stronie rozwinąć kategorie za pomocą znaku +.
• Po znalezieniu danego harmonogramu, należy w tabeli “określ tydzień” wybrać z listy “Letni” po czym kliknąć przycisk “Wyświetl”

• następnie na dole strony w tabeli „Wydrukuj plan” należy wejść w link: „lista” – nastąpi przekierowanie do pliku z harmonogramem

• Zajęcia z przedmiotu „Seminarium licencjackie / magisterskie” zostały umieszczone osobno w drzewie przy każdym harmonogramie studiów wraz z nazwiskami osób prowadzących ten przedmiot.
• Zajęcia z przedmiotów fakultatywnych zostały umieszczone osobno w drzewie przy każdym harmonogramie studiów wraz z nazwiskami osób prowadzących ten przedmiot.