Zarządzenie nr 9/2014 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie uruchomienia kursów dokształcających w roku akademickim 2014/2015 w jednostkach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Katalog kursów WNHiP

Kursy dokształcające – oferta

Karta zgłoszeniowa