Koło Naukowe Studentów Pedagogiki ETNO

opiekun: dr Anna Haratyk
opis działalności:
KNSP ETNO to koło z ponad dziesięcioletnią tradycją (działa od 2002 r.). Skupia studentów zainteresowanych szeroko pojętą edukacją ze szczególnym ukierunkowaniem na edukację regionalną i wielokulturową.
Członkowie koła podejmują zarówno działania o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Od wielu lat ETNO współpracuje z Izbą Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach, domem dziecka w Podbrodziu oraz polskim Przedszkolem „Uśmiech” na Litwie. W ostatnich latach nawiązała się także współpraca Etniaków z wileńskim hospicjum prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
W ramach współpracy realizowane są warsztaty regionalne poświęcone kulturze polskiej na Litwie oraz zajęcia z wileńskimi przedszkolakami i wychowankami domu dziecka.
czym zajmują się Etniacy:
* współuczestniczą w organizowaniu konferencji naukowych,
* prowadzą akcje charytatywne na rzecz polskich placówek oświatowych i opiekuńczych na Wileńszczyźnie oraz osób potrzebujących w kraju (zwłaszcza ciężko chorych dzieci),
* integrują środowisko studenckie naszego Instytutu, organizując Bale Pedagoga, Spotkania Opłatkowe, kiermasze itp.
Jeśli chcesz podejmować szeroko pojęte działania pedagogiczne, dowiedzieć się tego czego nie ma w podręcznikach, poznać ciekawych ludzi i zrobić coś dobrego dla innych – dołącz do nas.
Zarząd koła:
Prezes: Agnieszka Świąder
Zastępca prezesa: Anna Chmiel
Skarbnik: Martyna Prabucka

Zainteresowanych uczestnictwem w kole prosimy o kontakt z przewodniczącą – agnswiader@gmail.com
Zapraszamy do współpracy!