Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Didaskalia”

Działalność koła wyraża się w twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów filozoficznych i naukowych oraz popularyzacji indywidualnych osiągnięć członków koła.
Początki KNP Didaskalia sięgają roku akademickiego 2007/2008, gdy kilkoro studentów pedagogiki, zainspirowanych zajęciami przyszłego opiekuna naukowego, doktora Rafała Włodarczyka, rozpoczęło nieformalne, regularne spotkania. Spotkania stały się okazją do wymiany myśli, zrewidowania poglądów, a także poszerzenia wiedzy z zakresu humanistyki. Potrzeba było zaledwie kilku chwil, by pomysł powołania koła naukowego został wcielony w życie.
Istotą działalności KNP Didaskalia jest czerpanie wiedzy z głębokich źródeł pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, metodologii oraz nauk historyczno-filozoficznych, politycznych, społecznych, socjologicznych. Działanie Didaskaliów znajduje swój wyraz we współorganizowaniu seminariów i zjazdów naukowych, a także stwarzaniu możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. Członkowie koła spotykają się nad Księgą, ucztują z Dziesiątą Muzą, tworzą widownie wrocławskich teatrów, a w ramach obozów naukowych wędrują górskimi szlakami. Cotygodniowe spotkania KNP Didaskalia to spotkania ludzi oddanych sprawom pedagogiki, filozofii i psychologii. To spotkania ludzi ceniących myślenie i niebanalne spojrzenie na kwestie otaczającego świata…
Zapraszamy na naszą stronę: www.facebook.com/skn.didaskalia, i na nasze spotkania.
Opiekun koła: dr Rafał Włodarczyk; kontakt – rwo@pedagogika.uni.wroc.pl