INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE
Poradnictwo w teorii i praktyce

Opiekun Koła: dr hab. Edyta Zierkiewicz, dr Maja Piotrowska (Zakład Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki)
Przewodnicząca Koła: Elżbieta Kostrzewa
Vice-przewodnicząca Koła: Zuzanna Talaszka
Sekretarz Koła: Katarzyna Ochman

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Poradnictwo w teorii i praktyce” rozpoczęło swoją działalność w lutym 2002 r. od zorganizowania dwóch konferencji naukowych poświęconych rodzinie z problemem alkoholowym (z udziałem znanych terapeutów uzależnień z Polski i Stanów Zjednoczonych).

Interdyscyplinarne Koło Naukowe “Poradnictwo w teorii i praktyce” jest kierowane do Studentów, którzy są zainteresowani szeroko rozumianym poradnictwem i pomocą psychopedagogiczną.  Działalność Koła Naukowego “Poradnictwo w teorii i praktyce” skupia się na badaniu kulturowych fenomenów pomocy – w tym: pracy doradców rodzinnych i zawodowych, funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych, zjawisku wsparcia społecznego. Koło organizuje konferencje dydaktyczno-szkoleniowe, warsztaty oraz wydaje publikacje naukowe. O przeprowadzonych przez Koło Naukowe działaniach czytać można na blogu: poradnictwo.blox.pl

Podstawowa działalność Koła opiera się na regularnych, wcześniej ustalonych spotkaniach, podczas których mają miejsce dyskusje akademickie o aktualnie prowadzonych badaniach naukowych, problemach badawczych. W ramach tych spotkań odbywają się również warsztaty i prelekcje prowadzone przez zapraszanych specjalistów, mające na celu poszerzenie wiedzy Studentów i rozwój ich kompetencji społecznych.

Koło zajmuje się głównie:
– poszerzaniem wiedzy i umiejętności studentów w zakresie poradnictwa i pomocy psychpedagogicznej,
– popularyzacją wiedzy pedagogicznej,
– rozwijaniem życia naukowego wśród studentów,
– rozwojem ich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania tekstów naukowych, a tym samym przygotowaniem do późniejszej pracy naukowej,
– promowaniem i reprezentowaniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

IKN „Poradnictwo w teorii i praktyce” zorganizowało dziesięć otwartych konferencji naukowych, wydało sześć recenzowanych książek oraz przeprowadziło kilkadziesiąt warsztatów dla młodzieży szkolnej i dla studentów. Zorganizowane przez IKN konferencje dotyczyły między innymi: sytuacji starszych kobiet w Polsce (we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku), ich aktywności, doświadczanych przez nie problemów, dyskryminacji ze względu na wiek oraz sposobów przedstawiania kobiecości i męskości w prasie kobiecej, męskiej. Na stronach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego można znaleźć dwie nasze publikacje. Wszystkie wydane książki to zbiory artykułów, które zostały zaprezentowane na zorganizowanych przez koło konferencjach.

Jak do nas dołączyć?
W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt: poradnictwo@gazeta.pl

Publikacje IKN:
Książki:
1)    Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak, Wrocław 2005.
2)    Trzeci wiek drugiej płci, Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej,  red. Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak, Wrocław 2006.
3)    Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze, red. Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak, MarMar, Wrocław 2007.
4)    Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. Marta Kondracka, Alina Łysak, Wrocław: Biblioteka Cyfrowa UWr., 2009
5)    Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Alina Łysak, Marta Kondracka-Szala, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
6)    Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism, red. Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz, Wrocław: ATUT, 2010, ss. 242 (Zeszyt Kół Naukowych, nr 6)

Wybrane artykuły członkiń i członków IKN:
1.    Alina Łysak, „O braku poradnictwa dla lesbijek w Polsce”, [w:] Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, red. M. Baer, M. Lizurej, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007
2.    Alina Łysak, „Podwójna nieobecność – lesbijki i rak piersi”, [w:] Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, MarMar, Wrocław 2007
3.    Alina Łysak, „Teatr Takarazuka jako przykład performatywności płci”, G-Punkt Portal Kulturalny, kwiecień 2007, http://g-punkt.pl/
4.    Alina Łysak, „Poradnictwo dla lesbijek. Między »uleczaniem z homoseksualizmu« a wspieraniem w osiąganiu akceptacji swojej orientacji psychoseksualnej”, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 8, 2007
5.    Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz, „Medykalizacja ciała i zdrowia kobiet jako odmiana nierówności”, [w:] Fenomen nierówności społecznych w Polsce. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, red. J. Klebaniuk, ENETEIA, Warszawa 2007
6.    Alina Łysak, „Poradnictwo na łamach „Filipinki”, w: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. A. Łysak, M. Kondracka, Wydawnictwo Biblioteki Cyfrowe, 2009
7.    Anna Drajer, Seks, przemoc, erotyka z odrobiną elegancji. Portrety kobiet w reklamach mody, w: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. A. Łysak, M. Kondracka, Wydawnictwo Biblioteki Cyfrowej, 2009
8.    Joanna Anioł, „Kompetencje rodzinne jako podstawa poradnictwa biograficznego dla kobiet-matek planujących powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka”, w: „Peryferie i pogranicza poradnictwa”, red. E. Zierkiewicz, A. Ładyżyński, Wrocław, Atut, 2014
9.    Karol Maślany, „Kultura terapeutyczna – „mnożenie bytów ponad potrzebę” czy warte uwagi narzędzie wyjaśniające?”, w: „Peryferie i pogranicza poradnictwa”, red. E. Zierkiewicz, A. Ładyżyński, Wrocław, Atut, 2014
10.    Karol Maślany, „Urlopy ojcowskie w kontekście ‘starych’/’nowych’ wizerunków ojcostwa oraz przemian w postrzeganiu rodziny”, w: Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina?, red. A. Ładyżyński, Wrocław, Atut, 2012