Koło Naukowe Resocjalizacji INWERSJA

Opiekun Koła: dr Arkadiusz Kamiński
Przewodniczący Koła: Marcin Wilczek
Koło zajmuje się:
a) poszerzaniem wiedzy i umiejętności studentów w zakresie resocjalizacji;
b) rozwijaniem życia naukowego wśród studentów;
c) rozwijaniem współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie problematyki resocjalizacji;
d) promowaniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego;
e) popularyzacją wiedzy pedagogicznej, resocjalizacyjnej;
f) przygotowaniem przyszłej kadry pracowników naukowych;
g) działalnością  profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku lokalnym.

Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
b) prowadzenie badań naukowych, przygotowanie referatów i dyskusji;
c) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej;
d) wyjazdy na seminaria i konferencje;
e) spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;
f) organizowanie i udział w obozach naukowych;
g) współprace z instytucjami i towarzystwami naukowymi;
h) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
i) organizowanie spotkań dyskusyjnych i pokazów filmowych dla członków Koła;
j) organizację praktyk studenckich.