kapitalludzki_pllogo_ueefs_lewastrona

STAŻE, WARSZTATY, WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW

 

06.09.2015 r.

UWAGA! Można się jeszcze zgłaszać na wizyty studyjne.

Wkrótce podamy konkretne terminy.

06.07.2015 r.

Uwaga! Tegoroczni absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach pedagogika lub psychologia.

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu „Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego”. Chcesz poznać specyfikę pracy w różnych instytucjach (szkoły integracyjne, fundacje, firmy szkoleniowe, rekrutacyjne) – zgłoś się do nas. Organizujemy kilkugodzinne wizyty podczas, których będziecie mieli szanse sprawdzić w praktyce swoją wiedzę zdobytą podczas studiów, a także dać się poznać potencjalnemu pracodawcy. Dla studentów studiów licencjackich będzie to dobra okazja do weryfikacji swoich wyborów dotyczących studiów magisterskich, a dla absolwentów studiów magisterskich – szansa weryfikacji w praktyce swoich planów zawodowych.

Wśród instytucji, które wyraziły chęć przyjęcia naszych absolwentów są m.in.:

– Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami integracyjnymi

– Fundacja „Eudajmonia”

– PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe

Serdecznie zapraszamy!

Osoby chętne prosimy o przesłanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres mailowy, tel. kontaktowy, kierunek ukończonych studiów) na adres jps@pedagogika.uni.wroc.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisywać „WIZYTY STUDYJNE”

Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji pod nr telefonu 71 367 20 01 wew. 117

16.06.2015 r.

O S T A T N I E           W A R S Z T A T Y

W ramach projektu „Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy nabór studentów do udziału w WARSZTACIE KOMPETENCJI TECHNICZNYCH. Warsztaty skierowane są do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków:

1/    Pedagogika

2/    Psychologia

którzy spełniają poniższe warunki:

2/    są studentami ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich kończących się najpóźniej 30.09.2015 roku.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu.

WARSZAT PORUSZANE ZAGADNIENIA TERMINY
WARSZAT KOMPTETENCJI TECHNICZNYCH gromadzenie i przetwarzanie danych, znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (arkusze, bazy danych, CMS i edytory www, systemy telekonferencyjne, systemy
e-learningowe).
2 LIPCA 2015
GODZ. 9:00-13.00
2 LIPCA 2015
GODZ. 14:00-18.00

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie właściwego, wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: i.bal@psychologia.uni.wroc.pl (każde przesłanie formularza na wskazany adres jest potwierdzane emailem zwrotnym; brak potwierdzenia oznacza, że wiadomość nie została dostarczona pod wskazany adres).

Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku dużej liczby kandydatów zespół projektowy dokona kwalifikacji na podstawie motywacji przedstawionej w punkcie 8 Formularza zgłoszeniowego.
Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisani zostaną kandydaci spełniający wymogi formalne, a niezakwalifikowani do udziału w warsztacie z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej edycji. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI TECHNICZNYCH 2.07.2015 GODZ. 9.00-13.00

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI TECHNICZNYCH 2.07.2015 GODZ. 14.00-18.00

02.06.2015 r.

UWAGA !           J E D N E        Z          O S T A T N I C H       W A R S Z T A T ÓW

W ramach projektu „Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy nabór studentów do udziału w WARSZTATACH: KOMPETENCJI SAMOROZWOJOWYCH I KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH. Warsztaty skierowane są do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków:

1/    Pedagogika

2/    Psychologia

którzy spełniają poniższe warunki:

2/    są studentami ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich kończących się najpóźniej 30.09.2015 roku.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu.

WARSZAT PORUSZANE ZAGADNIENIA I TERMIN
WARSZAT KOMPTETENCJI ANALITYCZNYCH przetwarzanie informacji i interpretacja danych; planowanie działań i ocena ich efektów, myślenie strategiczne, formułowanie wniosków
i rekomendacji na rzecz doskonalenia praktyki.
12 CZERWCA 2015
GODZ. 13:30-17.30
WARSZAT KOMPETENCJI SAMOROZWOJOWYCH §     planowanie decyzji, umiejętność oceny własnych kompetencji, planowanie i realizacja procesu samokształcenia, zarządzanie karierą, odporność na stres. 10 CZERWCA 2015
GODZ. 12.00-16.00

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie właściwego, wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: i.bal@psychologia.uni.wroc.pl (każde przesłanie formularza na wskazany adres jest potwierdzane emailem zwrotnym; brak potwierdzenia oznacza, że wiadomość nie została dostarczona pod wskazany adres).

Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku dużej liczby kandydatów zespół projektowy dokona kwalifikacji na podstawie motywacji przedstawionej w punkcie 8 Formularza zgłoszeniowego.
Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisani zostaną kandydaci spełniający wymogi formalne, a niezakwalifikowani do udziału w warsztacie z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej edycji. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI SAMOROZWOJOWYCH 10.06.2015 GODZ. 12.00-16.00

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH 12.06.2015 GODZ. 13.30-17.30

 

22.05.2015 r.

UWAGA !      N O W E      W A R S Z T A T Y

W ramach projektu „Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy nabór studentów do udziału w WARSZTATACH:

– BUDOWANIA RELACJI,

– SAMOORGANIZACYJNYCH,

– SAMOROZWOJOWYCH,

– ORGANIZACYJNYCH,

– ANALITYCZNYCH.

Warsztaty skierowane są do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków:

1/    Pedagogika

2/    Psychologia

którzy spełniają poniższe warunki:

2/    są studentami ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich kończących się najpóźniej 30.09.2015 roku.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

WARSZAT PORUSZANE ZAGADNIENIA  TERMIN
WARSZAT KOMPTETENCJI ANALITYCZNYCH przetwarzanie informacji i interpretacja danych; planowanie działań i ocena ich efektów, myślenie strategiczne, formułowanie wniosków
i rekomendacji na rzecz doskonalenia praktyki.
28 MAJA 2015
GODZ. 10.00-14.00
WARSZAT KOMPTETENCJI ORGANIZACYJNYCH(2 edycje) rozumienie i używanie podstawowych pojęć ekonomicznych, posługiwanie się podstawowymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie (np. SWOT, POWER, GROW, macierz BCG, drzewo decyzyjne, diagram relacji,itd.) 1 CZERWCA 2015
GODZ. 9.30-13.30
1 CZERWCA 2015
GODZ. 15.30-19.30
WARSZAT BUDOWANIA RELACJI kształtowanie relacji interpersonalnych, komunikatywność, empatia poznawcza, funkcjonowanie w grupie 27 MAJA 2015
GODZ. 16.00-20.00
WARSZAT KOMPETENCJI SAMOROZWOJOWYCH planowanie decyzji, umiejętność oceny własnych kompetencji, planowanie i realizacja procesu samokształcenia, zarządzanie karierą, odporność na stres 2 CZERWCA 2015
GODZ. 16.00-20.00
WARSZAT KOMPTETENCJI SAMOORGANIZACYJNYCH samodzielność i inicjatywa, podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem i systematyczność w pracy, podejmowanie decyzji, praca pod presją 1 CZERWCA 2015
GODZ. 16.15-20.00

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie właściwego, wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: i.bal@psychologia.uni.wroc.pl (każde przesłanie formularza na wskazany adres jest potwierdzane emailem zwrotnym; brak potwierdzenia oznacza, że wiadomość nie została dostarczona pod wskazany adres).

Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku dużej liczby kandydatów zespół projektowy dokona kwalifikacji na podstawie motywacji przedstawionej w punkcie 8 Formularza zgłoszeniowego.
Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisani zostaną kandydaci spełniający wymogi formalne, a niezakwalifikowani do udziału w warsztacie z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej edycji. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

UWAGA! W warsztatach mogą brać udział również osoby odbywające staż w ramach w/w projektu.

Formularze zgłoszeniowe:

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT BUDOWANIA RELACJI 27.05.2015 GODZ. 16.00-20.00

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH 28.05.2015 GODZ. 10.00-14.00

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI ORGANIZACYJNYCH 1.06.2015 GODZ. 9.45-13.45

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI ORGANIZACYJNYCH 1.06.2015 GODZ. 15.30-19.30

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI SAMOORGANIZACYJNYCH 1.06.2015 GODZ. 16.00-20.00

Formularz-zgłoszeniowy-dla-studenta WARSZTAT KOMPETENCJI SAMOROZWOJOWYCH 2.06.2015 GODZ. 16.00-20.00

12.05.2015 r.

Uwaga! Zapraszamy na kolejne warsztaty!

Do 16 maja 2015, w ramach projektuNowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy nabór studentów do udziału w WARSZTACIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH. Warsztat skierowany jest do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków:

1/    Pedagogika

2/    Psychologia

którzy spełniają poniższe warunki:

2/    są studentami ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich kończących się najpóźniej 30.09.2015 roku.

W ramach warsztatu kompetencji KIEROWNICZYCH poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • kreatywne myślenie i działanie, twórcze rozwiązywanie problemów,
 • znajomość nowoczesnych metod wspierania rozwoju pracowników (coaching, tutoring, mentoring),
 • gotowość do zmiany i zarządzanie zmianą.

Warsztat odbędzie się w terminie

 • 21 maja br. (czwartek), godz. 8:00-12:00.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (Uwaga na termin warsztatu!) na adres: i.bal@psychologia.uni.wroc.pl (każde przesłanie formularza na wskazany adres jest potwierdzane emailem zwrotnym; brak potwierdzenia oznacza, że wiadomość nie została dostarczona pod wskazany adres).

Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku dużej liczby kandydatów zespół projektowy dokona kwalifikacji na podstawie motywacji przedstawionej w punkcie 8 Formularza zgłoszeniowego.
Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisani zostaną kandydaci spełniający wymogi formalne, a niezakwalifikowani do udziału w warsztacie z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej edycji. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

Formularz-zgłoszeniowy – 21 MAJA 2015

11.05.2015 r.

Uwaga! Do 16 maja 2015, w ramach projektuNowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowaneo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy nabór studentów do udziału w WARSZTACIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. Warsztat skierowany jest do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego kierunków:

1/    Pedagogika

2/    Psychologia

którzy spełniają poniższe warunki:

2/    są studentami ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich kończących się najpóźniej 30.09.2015 roku.

W ramach warsztatu kompetencji społecznych poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • współpraca w zespole i kierowanie zespołem,
 • negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów,
 • planowanie i realizowanie wystąpień publicznych.

Warsztat odbędzie się w dwóch edycjach w terminach:

 • 21 maja br. (czwartek), godz. 16.15 – 20.00
 • 22 maja br. (piątek), godz. 16.15 – 20.00

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (Uwaga na termin warsztatu!) na adres: i.bal@psychologia.uni.wroc.pl (każde przesłanie formularza na wskazany adres jest potwierdzane emailem zwrotnym; brak potwierdzenia oznacza, że wiadomość nie została dostarczona pod wskazany adres).

Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku dużej liczby kandydatów zespół projektowy dokona kwalifikacji na podstawie motywacji przedstawionej w punkcie 8 Formularza zgłoszeniowego.
Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisani zostaną kandydaci spełniający wymogi formalne, a niezakwalifikowani do udziału w warsztacie z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej edycji. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

Formularz-zgłoszeniowy – 21 MAJA 2015

Formularz-zgłoszeniowy – 22 MAJA 2015

 

23.04.2015

Ogłaszamy ponowny nabór na prowadzących warsztaty dla studentów pedagogiki i psychologi Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu “Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poniżej znajdą Państwo zapytania ofertowe dotyczące poszczególnych warsztatów.

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji organizacyjnych

zapytanie ofertowe – warsztat budowania relacji

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji samorozwojowych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji technicznych

załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

 

13.03.2015

Informujemy, że zostają anulowane zapytania ofertowe dotyczące  następujących warsztatów:

– warsztat budowania relacji

– warsztat kompetencji organizacyjnych

– warsztat kompetencji samorozwojowych

 

10.03.2015

Ogłaszamy nabór na prowadzących warsztaty dla studentów pedagogiki i psychologi Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu “Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poniżej znajdą Państwo zapytania ofertowe dotyczące poszczególnych warsztatów.

zapytanie ofertowe – warsztat budowania relacji

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji analitycznych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji kierowniczych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji samoorganizacyjnych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji samorozwojowych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji społecznych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji technicznych

zapytanie ofertowe – warsztat kompetencji organizacyjnych

załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

3.03.2015

Informujemy, że po rozmowie kwalifikacyjnej, która odbyła się w dniu wczorajszym, na staż do Centrum Neuropsychiatrii “NEUROMED”  dostali się studenci o następujących nr albumu:

 1. 250907
 2. 220354

 

23.02.2015

Uwaga! Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż w Centrum Neuropsychiatrii “NEUROMED”, która miała się odbyć w dniu dzisiejszym tj. 23.02.2015 r.z powodu choroby przedstawiciela pracodawcy zostaje przełożona na 2.03.2015 r. na godzinę 16.30. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej pozostaje bez zmian.

 

17.02.2015

Uwaga ! Studenci psychologii, którzy znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych na staże – miejsca odbywania staży zostaną ustalone dopiero w przyszłym tygodniu, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wśród chętnych do odbywania stażu w Centrum Neuropsychiatrii “NEUROMED”.

16.02.2015

Na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych Wydziałowa Komisja Stażowa dokonała wyboru 35 studentów, którym zaproponuje płatne staże w ramach projektu Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lista studentów zakwalifikowanych na staże – I etap

Uwaga! Studenci pedagogiki, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny we wtorek 17.02.2015 r w godzinach 9-11 z dr Violettą Drabik-Podgórną (ul. Dawida 1 pok. 31a tel. 71 367-20 01 wew. 128), w celu uzgodnienia miejsca odbywania stażu.

Uwaga! Studenci psychologii, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, a jako najbardziej preferowane miejsce odbywania stażu podali Centrum Neuropsychiatrii “NEUROMED”, są proszeni o zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem pracodawcy w dniu 23.02.2015 r. o godzinie 16.30 w Instytucie Psychologii ul. Dawida 1 pok. 17a.

 

13.02.2015

Uwaga! Z uwagi na bardzo dużą liczbę aplikujących o staż w ramach projektu Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. lista przyjętych na staże ukaże się 16.02.2015 r. w godzinach popołudniowych.

04.02.2015

 Uwaga! Do 11.02.2015 prowadzimy nabór studentów na płatne staże. Staże skierowane są do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  kierunków:

1/    Pedagogika

2/    Psychologia

którzy spełniają poniższe warunki:

1/    nie uczestniczyli wcześniej w programach staży lub praktyk w ramach Priorytetu IV PO KL,

2/    są studentami ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich kończących się najpóźniej 30.09.2015 roku.

Lista proponowanych pracodawców:

zestawienie pracodawców

Chętni powinni w terminie do 11.02.2015 r. złożyć formularz zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Instytutu Pedagogiki , Wrocław ul. Dawida 1 pok. 33d

formularz zgłoszeniowy dla studenta

Więcej szczegółów: regulamin staży

26.01.2015

Z uwagi na utrudnienia z dostępem do naszej strony internetowej oraz trwające w naszym województwie ferie przedłużamy okres przyjmowania zgłoszeń od instytucji i organizacji chcących przyjąć studentów na staże w ramach projektu Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 3.02.2015 r.

 

20.01.2015

Informujemy, iż prowadzimy nabór instytucji i organizacji chcących przyjąć studentów na stałe w ramach projektu Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym programie stażowym i zgłoszenia gotowości przyjęcia na staż studentów Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza ofertowego do sekretariatu Instytutu Pedagogiki (ul. Dawida 1 50-527 Wrocław pokój 33d ) do 31.01.2015 roku.

regulamin staży

formularz ofertowy

harmonogram realizacji staży