ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ NA STUDIACH ZAOCZNYCH

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych dot. rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

I rok pedagogiki 3-letniej + pedagogika specjalna –
07-08.10.2017 r.
II rok pedagogiki 3-letniej + ewiwp – 23-24.09.2017 r.
III rok pedagogiki 3-letniej + ewiwp + pedagogika specjalna
– 23-24.09.2017 r.
I rok pedagogiki 2-letniej magisterskiej – 14-15.10.2017 r.
II rok pedagogiki 2-letniej – 30.09-01.10.2017 r.

Utrudnienia w udostępnianiu zbiorów

W związku z migracją systemu Virtua do nowszej wersji oraz instalacją oprogramowania Chamo informujemy, że w drugiej połowie września (nie wcześniej niż od 18.09.br) przez okres ok. tygodnia nie będzie czynny katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej (i bibliotek specjalistycznych) oraz nie będzie można dokonywać: wypożyczeń, zwrotów i prolongaty książek, rozliczeń kart obiegowych, a także zapisywać się do BUWr. Dokładne daty wyłączenia katalogu OPAC zostaną podane w terminie późniejszym, z wyprzedzeniem ok. dwudniowym.. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Utrudnienia w korzystaniu z biblioteki

W związku z migracją systemu Virtua do nowszej wersji oraz instalacją oprogramowania Chamo informujemy, że w pierwszej połowie września przez okres ok. tygodnia nie będzie czynny katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej (i bibliotek specjalistycznych) oraz nie będzie można dokonywać: wypożyczeni, zwrotów i prolongaty książek, rozliczeń kart obiegowych, a także zapisywać się do BUWr.

Dokładne daty wyłączenia katalogu zostaną podane w terminie późniejszym.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.