Rekrutacja na Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki w UWr. od roku akad. 2017/2018

Rekrutacja na Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki w UWr. od roku akad. 2017/2018

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

Termin elektronicznej rejestracji: od 01.05.2017 r. do 14.09.2017 r. (włącznie)

Termin i miejsce składania dokumentów: 15.09.2017 r., godz.10.00, Instytut Pedagogiki, pok. 48 c, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 19.09. 2017 r., godz. 10.00, Instytut Pedagogiki pok. 48 a, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

dr Jolanta Kędzior
tel. 71 367 20 01 w. 169, 501 588 068
e- mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl

 

Więcej informacji:

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=8624#zasady

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=8624#dokumenty

Internetowa rejestracja kandydatów:

https://irka.uni.wroc.pl/