Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr hab. Alicja Szerląg, profesor nadzwyczajny

 

Z-ca Dyrektora d/s ogólnych i promocji
dr Marek Podgórny

 

Z-ca Dyrektora d/s dydaktyki i jakości kształcenia
dr Mirosław Piwowarczyk

 

Z-ca Dyrektora d/s projektów badawczych, współpracy z zagranicą i pracodawcami
dr Arkadiusz Urbanek