ZAKŁAD EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ I BADAŃ NAD WSPARCIEM SPOŁECZNYM