Film w perspektywie edukacyjnej, dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.

Poradnictwo kariery w XXI w. / Career Consueling in 21st c., prof. Maria Duarte (Lizbona)