I rok pedagogiki 3-letniej – st. zaoczne

I rok pedagogiki 3-letniej – studia zaoczne

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim
dr Grażyny Lubowickiej zajęcia z przedmiotu Filozoficzne koncepcje człowieka poprowadzą w zastępstwie:

wykład – dr Katarzyna Uzar-Szcześniak
1,2,3 grupa ćw. -15 godz. ćw.– dr Jacek Gulanowski
4 grupa – 9 godz. ćw. – dr Jacek Gulanowski  
(6 godz. zostało zrealizowanych przez dr Katarzynę Uzar-Szcześniak).

W związku z powyższym zmieniły się, w niektórych grupach ćwiczeniowych, terminy planowanych zajęć
z w/w przedmiotu – proszę zaktualizować harmonogram ze strony
http://www.psychologia.uni.wroc.pl:8088/