I rok pedagogiki 2-letniej – NP – st.zaoczne

I rok pedagogiki 2-letniej – studia zaoczne
dla absolwentów studiów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim
dr Grażyny Lubowickiej zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii
poprowadzi w zastępstwie dr Katarzyna Uzar-Szcześniak.

Proszę zaktualizować harmonogram ze strony
http://www.psychologia.uni.wroc.pl:8088/