II r. pedagogiki 2-letniej – P – PiPP st.zaoczne

II rok pedagogiki 2-letniej – studia zaoczne
dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
– poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Informuję, iż od dnia 05.11.2017 r. ćwiczenia z przedmiotu Metody pracy w poradnictwie grupowym będą prowadzone przez mgr Magdę Wieteską.
Zajęcia, które nie zostały zrealizowane w dniach 15 i 29.10.br zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z grupą.