Zmiany organizacyjne w związku z Konferencją w czwartek, 26 października 2017

Uwaga!

W związku z międzynarodową konferencją naukową pt.: Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności, organizowaną przez Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym nastąpią zmiany w organizacji sal w czwartek, 26.10.17:

I rok studiów magisterskich niepedagogicznych godzina 9.30 W ramach zajęć z Socjologii edukacji z dr Krystyną Dziubacką zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

II rok studiów magisterskich niepedagogicznych: POzT, EDiMS i WPiEW godzina 8.30 – 10.00 Wykład z przedmiotu Pedagogika społeczna z dr Jolantą Kędzior zamiast w Auli odbędzie się wyjątkowo w sali 21. Po zajęciach zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

 Grupa 2 III roku studiów licencjackich POzT godzina 8.30 – 10.00 Ćwiczenia z przedmiotu Metody terapii dziecka z zaburzeniami w rozwoju z dr Agnieszką Jędrzejowską zamiast w sali 21 odbędą się wyjątkowo w sali 50. Po zajęciach zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

II rok studiów licencjackich EWiWP, POzT, PiPP, EDiMS i Reso  Aula W ramach wykładu z Dydaktyki z dr Katarzyną Uzar-Szcześniak (godz. 10.15 – 11.45), oraz wykładu z Mediów w edukacji z dr Jolantą Kędzior (godz. 12.00 – 13.30) zapraszamy Studentów i Prowadzące na wysłuchania wykładów konferencyjnych do Auli.

Uwaga dodatkowa, przed Aulą będą wyłożone listy obecności dla Uczestników Konferencji – bardzo prosimy o wpisy potwierdzające udział w wydarzeniu.