II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka; Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r.

ekskluzja-ikluzja-w-edukacji-religijnej-na-fb

 

Zapraszamy  do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka (Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r.) W załączeniu dostępny jest Komunikat konferencyjny wraz z kartą zgłoszenia, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT oraz Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej. Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

Mamy nadzieję, że grudniowa konferencja stanie się kolejną okazją do głębokiego namysłu i żywej dyskusji wokół problematyki religii i edukacji religijnej w społeczeństwie. Licząc na Państwa czynny udział w obradach, prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia z tytułem i abstraktem wystąpienia na adres mailowy pedagogikareligii@gmail.com  w terminie do 20 listopada br.

W imieniu organizatorów:

prof. UWr. dr hab. Wiktor Żłobicki (Przewodniczący konferencj)

dr Monika Humeniuk, dr Iwona Paszenda, mgr Aleksandra Wilczura (Sekretariat konferencji)

komunikat-i-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

karta-zgloszenia-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

karta-zgloszenia-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej