Rusza rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne pracowników Instytutu Pedagogiki TEACHING STAFF MOBILITY ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacji na wyjazd znajdziecie Państwo na stronie domowej Instytutu Pedagogiki w zakładce Erasmus+/International: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=97

 

W ramach procesu rekrutacyjnego wymagany jest (do złożenia podczas rozmowy) formularz zgłoszeniowy – do pobrania w zakładce Erasmus+/International: (formularz TS mobility REKRUTACJA), http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=97

 

Przygotowując formularz zwróćcie Państwo uwagę na priorytet nadawany związkowi własnych zainteresowań (badawczych i dydaktycznych) z przedmiotem aktywności naukowo-dydaktycznej uczelni, z którą Instytut posiada podpisaną umowę w ramach programu Erasmus +

W sumie macie Państwo do wyboru 26 uniwersytetów w 17 państwach członkowskich programu Erasmus+ (aktualna lista w zakładce Erasmus+/International)

Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które nigdy nie korzystały z oferty stypendialnej programu Erasmus+

Wszystkie aktualne  informacje dotyczące programu Erasmus+ znajdują się również w gablocie na pierwszym piętrze.

W imieniu Biura Współpracy Międzynarodowej zapraszam do przygotowania zgłoszeń!