WYJAZDY NA PRAKTYKI I STAŻE ABSOLWENCKIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Zapraszamy studentów Instytutu Pedagogiki do udziału w stypendialnym programie praktyk i staży absolwenckich ERASMUS+

  • W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, itp.)
  • Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje
  • Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące
  • Kraje programu obejmują kraje członkowskie UE, Islandię, Lichtenstein i Norwegię, Turcję i Macedonię (stawki miesięcznego stypendium są uzależnione od kraju docelowego)
  • Program umożliwia też wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów
  • Rekrutacja odbywa się na bieżąco

Więcej informacji pod adresem:

http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/wyjazdy-na-praktyke.html

oraz

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki

 

Kontakt: Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki:

dr Justyna Pilarska @| justyna.pilarska@uwr.edu.pl