III rok pedagogiki specjalnej EiRONI-st.zaoczne

III rok pedagogiki specjalnej 3-letniej – studia zaoczne
EiRONI

W dniu 07.10.2017 r. wykład z przedmiotu Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi prowadzony przez dr Jolantę lipińską-Lokś nie odbędzie się.
Zajęcia zostały zaplanowane w terminie późniejszym (patrz harmonogram).