WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI – MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE PO KIERUNKACH NIEPEDAGOGICZNYCH I NIENAUCZYCIELSKICH

Informujemy, iż w dniu:

15.10.2017r. S. 21 GODZINA 10.00 – 11.30

ODBĘDĄ SIĘ PREZENTACJE OFEROWANYCH SPECJALNOŚCI /OD SEMESTRU II LETNIEGO/ ORAZ ZAPISY STUDENTÓW NA WYBRANE SPECJALNOŚCI.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ STUDIOWAĆ SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZALICZENIA SPRAWDZIANU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKUJĄCEGO NA SPECJALNOŚĆ.

SPRAWDZIAN PRAKTYCZY ODBĘDZIE SIĘ:

CZĘŚĆ PISEMNA – 14.10.2017r. S. 24 GODZ. 12.00 – 13.00

CZĘŚĆ USTNA – 14.10.2017r. GAB. 40A GODZ. 14.00 – 16.30

KANDYDACI NA SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ W DNIACH OD 07.10.2017R. DO 12.10.2017R. DO GODZINY 12.00 ZAPISAĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY /LISTY KANDYDATÓW POD ZAŁĄCZONYM LINKIEM/

http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=12355

WSZELKIE PYTANIA ODNOŚNIE ZAPISÓW NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY PROSZĘ KIEROWAĆ DO MGR ŁUKASZA ZEMBRZUSKIEGO POK. 54 PRACOWNIA INFORMATYCZNA