Ir. studia 3 – letnie oraz 2 – letnie – stacjonarne i niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, iż listy osób (z podziałem na grupy) przyjętych na semestr I (studia I i II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne/ są dostępne w Instytucie Pedagogiki w gablotach informacyjnych na I piętrze.

Równocześnie informujemy, iż zmiana grupy ćwiczeniowej / seminaryjnej jest możliwa tylko i wyłącznie na zamianę z inną osobą.

Ewentualne zmiany w grupach będą możliwe podczas spotkania z opiekunem roku, który to termin spotkania zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.