Harmonogramy zajęć na Studiach Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Uwaga! Są już dostępne harmonogramy zajęć dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.

Można je znaleźć w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE lub pod poniższym linkiem

http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=89