ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ NA STUDIACH ZAOCZNYCH

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych dot. rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

I rok pedagogiki 3-letniej + pedagogika specjalna –
07-08.10.2017 r.
II rok pedagogiki 3-letniej + ewiwp – 23-24.09.2017 r.
III rok pedagogiki 3-letniej + ewiwp + pedagogika specjalna
– 23-24.09.2017 r.
I rok pedagogiki 2-letniej magisterskiej – 14-15.10.2017 r.
II rok pedagogiki 2-letniej – 30.09-01.10.2017 r.