EGZAMIN Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ z dr Elżbietą Jezierską -Wiejak

Przypominam, że egzamin z Terapii pedagogicznej dla II roku EWiWP (studia stacjonarne i niestacjonarne); I roku  mgr EWiWP i studiów podyplomowych WPiEW odbędzie się 9 września (sobota) o godzinie 10.00 w sali 52.