Dydaktyka ogólna- egzamin. Informuję, że egzamin , w dodatkowym terminie tj. 14.06.2017 r.( wyłącznie dla osób, które zapisały się na liście lub mailowo wyraziłam zgodę na ich udział) odbędzie się w sali 32- godzina 12.00 oraz sali 44 godzina 13.00. Dodatkowo, bardzo proszę, aby każda grupa, w której prowadziłam zajęcia z przedmiotów dydaktyka ogólna oraz kierunki i nurty w pedeutologii, wydelegowała kogoś po odbiór prac składach w ciągu semestru. Materiały przydadzą się w przygotowaniach do egzaminu. Zapraszam we wtorek w godz.10.00-14.00 ( 48d lub 24) , piątek 9.30-14.00 (48d lub 24). dr Ewa Musiał