Próbny dostęp do baz Sage Premier, Video collections, Sage Research Methods.

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować o próbnym dostępie do następujących baz:

Sage Premier, Video collections, Sage Research Methods.

Dostęp będzie aktywny do 30 czerwca 2017 z komputerów w sieci UWr

Zachęcamy do korzystania

 

Sage Premier: 

Baza czasopism naukowych obejmującaponad 1000 pozycji, SAGE jest wiodącym wydawnictwem (pod względem liczby czasopism ujętych w rankingach*) w dziedzinie kryminologii i więziennictwa, edukacji specjalnej,–stosunków międzynarodowych, relacji pracowniczych, problematyki społecznej, nauk społecznych w ujęciu–interdyscyplinarnym, socjologii i badań nad przestrzenią miejską.

 

Video collections:

 

Kolekcja strumieniowych materiałów wideo SAGE Video została opracowana z pomocą najwybitniejszych wykładowców, a także specjalistów z różnych dziedzin, w tym autorów zatrudnionych przez SAGE oraz pracowników wyższych uczelni współpracujących z SAGE, z myślą o dostarczaniu najlepszej jakości materiałów wideo do celów pedagogicznych i badawczych z zakresu nauk społecznych.

Platforma SAGE Video to łatwo dostępne źródło oferujące kolekcję ponad 800 godzin przesyłanych strumieniowo materiałów wideo z zakresu nauk społecznych, utworzonych z myślą o szkolnictwie wyższym i spełnianiu potrzeb pedagogicznych studentów, wykładowców, a także pracowników naukowych wyższego stopnia. SAGE Video łączy w sobie stworzone na zamówienie treści oryginalne z licencjonowanymi materiałami wideo, stanowiąc kompleksowe źródło wiedzy z tej dyscypliny dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych.

Sage Research Methods:

Platforma SAGE Research Methods jest kompleksową biblioteką metod badawczych obejmującą ponad 1000 książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, 1100 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych, 120 zestawów materiałów dydaktycznych pomagających studentom opanować problemy analizy danych poprzez praktykę, a także kolekcję 484 filmów instruktażowych stworzonych z myślą o przybliżeniu zagadnień dotyczących metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników. Dostępne zasoby dotyczą wszystkich aspektów szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia badań, wspierając studentów i pracowników naukowych na każdym etapie procesu badawczego.

Metody badawcze to narzędzia umożliwiające prowadzenie badań naukowych. Umiejętności badawcze stają się coraz ważniejsze dla wszystkich studentów – nie tylko tych, którzy planują kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub podjąć pracę na uczelni. Pracodawcy cenią absolwentów, którzy potrafią przeprowadzić analizę rynku, rozumieją zasady metod statystycznych i są zdolni do krytycznej oceny źródeł informacji.

                                                                                                      

Sage Premier- journals

http://journals.sagepub.com/

Business & Management

http://sk.sagepub.com/video/business-management

Counseling and Psychotherapy Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/counseling-psychotherapy

sk.sagepub.com
SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The …

Education Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/education

sk.sagepub.com
SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The …

Media and Communication Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/media-communication-cultural-studies

sk.sagepub.com
SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The …

Politics and International Relations Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/politics-international-relations

sk.sagepub.com
SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The …

Psychology Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/psychology

sk.sagepub.com
SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The …

Criminology and Criminal Justice Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/criminology-criminal-justice

sk.sagepub.com
With more than 120 hours of video covering all branches of the Criminal Justice system, the Criminology & Criminal Justice Collection supports students and …

Sociology

http://sk.sagepub.com/video/sociology

SRM

http://methods.sagepub.com/

methods.sagepub.com
Explore the research methods terrain, read definitions of key terminology, and discover content relevant to your research methods journey

SRMC

http://methods.sagepub.com/cases

SRMD

http://methods.sagepub.com/datasets

SRM Video

http://methods.sagepub.com/video