Spotkanie Variografu 30.03.2017

Zapraszam na spotkanie w czwartek (30.03.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu nasza koleżanka Angelika Lesiewicz wystąpi z prezentacją ,,Muzykoterapia w edukacji szkolnej i pozaszkolnej”. Będziemy też tworzyć ankietę do badania ,,Zmiany motywacja w studiowaniu”, które będziemy realizować jako Variograf.