WPROWADZENIE DO PSYCHODRAMY

prof-t-schwinger-foto

ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

W  INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UWr     

oraz

PROTESTANT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DARMSTADT (NIEMCY)

w ramach PROGRAMU „ERASMUS+”

zaprasza

studentów pedagogiki i psychologii do udziału w 18.-godzinnym seminarium pt.

„WPROWADZENIE

DO PSYCHODRAMY”

PROWADZENIE:

certyfikowany terapeuta i superwizor psychodramy

prof. dr hab. Thomas Schwinger

(współpraca dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr )

Bezpłatne, tłumaczone na język polski zajęcia seminaryjne zakończone certyfikatem odbędą się Instytucie Pedagogiki przy ul. Dawida 1 w następujących terminach:

– 26 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 15.00-16.30 (otwarty wykład wprowadzający)

– 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. 9.00-18.00 (warsztaty cz. I)

– 28 kwietnia 2017 (piątek) w godz. 14.00-18.45 (warsztaty cz. II)

 Zgłoszenia osób zainteresowanych zawierające: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, telefon kontaktowy oraz motywację do udziału w seminarium przyjmuje dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr  do 7 kwietnia 2017 r. via e-mail: wiktor.zlobicki@gmail.com

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników warsztatów, po uzyskaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia konieczny jest osobisty udział w krótkim spotkaniu organizacyjnym we wtorek, 11 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w pok. 48b (2 piętro obok auli Instytutu).

 

UWAGA! Pierwszeństwo uczestnictwa dla osoby, która zapewni podczas seminarium udział tłumacza języka niemieckiego lub angielskiego w charakterze wolontariusza.

Programm Einführung in die psychodramatische Methode