Rekrutacja na stypendia zagraniczne ERASMUS+ rusza już 21 stycznia!

14 lutego mija ostateczny termin złożenia teczki kandydata u koordynatorki Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki

21.02. od 14:00 w s. 35b odbędą się rozmowy rekrutacyjne dla studentów Instytutu Pedagogiki, zainteresowanych wyjazdami na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Na rozmowy należy przygotować dokumentację zgodnie z wytycznymi. Szczegóły znajdują się w gablocie Erasmus+, oraz  na stronie Instytutu w zakładce ERASMUS+/International, plik: „Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki -REGULAMIN

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przygotowywania zgłoszeń!!!