Ogłoszenia: Egzaminy

TEORIA WYCHOWANIA ĆWICZENIA GRUPY DR JUSTYNY PILARSKIEJ – WAŻNE INFORMACJE

Informacja dla osób, które podeszły do kolokwium z teorii wychowania, i po zdobyciu punktów z wszystkich czterech prac zaliczeniowych nie uzbierały wymaganego minimum 60%, czyli 60 pkt do zaliczenia przedmiotu:

  • Poprawki ustne są na 3,0 i podchodzimy do nich RAZ
  • Na poprawki przychodzimy w wyznaczonym czasie, tj. podczas ostatnich ćwiczeń danej grupy – nie odpytuję na konsultacjach
  • Obowiązują pytania według listy zagadnień porządkujących wiedzę do kolokwium
  • Liczba pytań jest proporcjonalna do brakujących punktów – każde pytanie jest za 2 pkt, czyli np. jeśli komuś brakuje 10 pkt, to otrzymuje 5 pytań, jeśli komuś brakuje 16 punktów, to otrzyma 8 pytań itp.; UWAGA: aby uzyskać zaliczenie należy odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania
  • Nie dopytujemy z litości, nie naciągamy, itp. itd. – innymi słowy szanujemy siebie i innych.