Ogłoszenia: Egzaminy

Dydaktyka ogólna- egzamin. Informuję, że egzamin , w dodatkowym terminie tj. 14.06.2017 r.( wyłącznie dla osób, które zapisały się na liście lub mailowo wyraziłam zgodę na ich udział) odbędzie się w sali 32- godzina 12.00 oraz sali 44 godzina 13.00. Dodatkowo, bardzo proszę, aby każda grupa, w której prowadziłam zajęcia z przedmiotów dydaktyka ogólna oraz kierunki i nurty w pedeutologii, wydelegowała kogoś po odbiór prac składach w ciągu semestru. Materiały przydadzą się w przygotowaniach do egzaminu. Zapraszam we wtorek w godz.10.00-14.00 ( 48d lub 24) , piątek 9.30-14.00 (48d lub 24). dr Ewa Musiał

dr Jolanta Lipińska – Lokś – Egzaminy i konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej

Egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej:
I r. 2-letnie WWRD: pedagogika specjalna małego dziecka, 23.06., godz. 10.00, s. 21;
I r. 2-letnie RESO, pedagogika specjalna, 23.06., godz. 11.00, s. 21;

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:
17.06., godz. 10.00- 12.00; s. 37a                                             23.06., godz. 11.30-12.30; s. 37a

TEORIA WYCHOWANIA ĆWICZENIA GRUPY DR JUSTYNY PILARSKIEJ – WAŻNE INFORMACJE

Informacja dla osób, które podeszły do kolokwium z teorii wychowania, i po zdobyciu punktów z wszystkich czterech prac zaliczeniowych nie uzbierały wymaganego minimum 60%, czyli 60 pkt do zaliczenia przedmiotu:

  • Poprawki ustne są na 3,0 i podchodzimy do nich RAZ
  • Na poprawki przychodzimy w wyznaczonym czasie, tj. podczas ostatnich ćwiczeń danej grupy – nie odpytuję na konsultacjach
  • Obowiązują pytania według listy zagadnień porządkujących wiedzę do kolokwium
  • Liczba pytań jest proporcjonalna do brakujących punktów – każde pytanie jest za 2 pkt, czyli np. jeśli komuś brakuje 10 pkt, to otrzymuje 5 pytań, jeśli komuś brakuje 16 punktów, to otrzyma 8 pytań itp.; UWAGA: aby uzyskać zaliczenie należy odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania
  • Nie dopytujemy z litości, nie naciągamy, itp. itd. – innymi słowy szanujemy siebie i innych.