Konferencje i Wydarzenia

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności”

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym zaprasza na XI Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 w Instytucie Pedagogiki. W załączeniu przedstawiamy Program Konferencji.

program-konferencji-26-27-10

Zmiany organizacyjne w związku z Konferencją w czwartek, 26 października 2017

Uwaga!

W związku z międzynarodową konferencją naukową pt.: Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności, organizowaną przez Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym nastąpią zmiany w organizacji sal w czwartek, 26.10.17:

I rok studiów magisterskich niepedagogicznych godzina 9.30 W ramach zajęć z Socjologii edukacji z dr Krystyną Dziubacką zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

II rok studiów magisterskich niepedagogicznych: POzT, EDiMS i WPiEW godzina 8.30 – 10.00 Wykład z przedmiotu Pedagogika społeczna z dr Jolantą Kędzior zamiast w Auli odbędzie się wyjątkowo w sali 21. Po zajęciach zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

 Grupa 2 III roku studiów licencjackich POzT godzina 8.30 – 10.00 Ćwiczenia z przedmiotu Metody terapii dziecka z zaburzeniami w rozwoju z dr Agnieszką Jędrzejowską zamiast w sali 21 odbędą się wyjątkowo w sali 50. Po zajęciach zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

II rok studiów licencjackich EWiWP, POzT, PiPP, EDiMS i Reso  Aula W ramach wykładu z Dydaktyki z dr Katarzyną Uzar-Szcześniak (godz. 10.15 – 11.45), oraz wykładu z Mediów w edukacji z dr Jolantą Kędzior (godz. 12.00 – 13.30) zapraszamy Studentów i Prowadzące na wysłuchania wykładów konferencyjnych do Auli.

Uwaga dodatkowa, przed Aulą będą wyłożone listy obecności dla Uczestników Konferencji – bardzo prosimy o wpisy potwierdzające udział w wydarzeniu.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka; Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r.

ekskluzja-ikluzja-w-edukacji-religijnej-na-fb

 

Zapraszamy  do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka (Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r.) W załączeniu dostępny jest Komunikat konferencyjny wraz z kartą zgłoszenia, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT oraz Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej. Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

Mamy nadzieję, że grudniowa konferencja stanie się kolejną okazją do głębokiego namysłu i żywej dyskusji wokół problematyki religii i edukacji religijnej w społeczeństwie. Licząc na Państwa czynny udział w obradach, prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia z tytułem i abstraktem wystąpienia na adres mailowy pedagogikareligii@gmail.com  w terminie do 20 listopada br.

W imieniu organizatorów:

prof. UWr. dr hab. Wiktor Żłobicki (Przewodniczący konferencj)

dr Monika Humeniuk, dr Iwona Paszenda, mgr Aleksandra Wilczura (Sekretariat konferencji)

komunikat-i-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

karta-zgloszenia-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

karta-zgloszenia-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

WYJAZDY NA PRAKTYKI I STAŻE ABSOLWENCKIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Zapraszamy studentów Instytutu Pedagogiki do udziału w stypendialnym programie praktyk i staży absolwenckich ERASMUS+

  • W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, itp.)
  • Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje
  • Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące
  • Kraje programu obejmują kraje członkowskie UE, Islandię, Lichtenstein i Norwegię, Turcję i Macedonię (stawki miesięcznego stypendium są uzależnione od kraju docelowego)
  • Program umożliwia też wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów
  • Rekrutacja odbywa się na bieżąco

Więcej informacji pod adresem:

http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/wyjazdy-na-praktyke.html

oraz

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki

 

Kontakt: Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki:

dr Justyna Pilarska @| justyna.pilarska@uwr.edu.pl

DODATKOWA REKRUTACJA NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS + W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty wyjazdowej i kryteriów kwalifikacyjnych na stronie domowej (zakładka Erasmus+)

Kontakt: Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki

 dr Justyna Pilarska @| justyna.pilarska@uwr.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco

Liczba miejsc ograniczona

Semianarium naukowe z udziałem prof. D. Blusteina

Katedra UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego
zaprasza badaczy poradnictwa kariery, doradców zawodu, trenerów rozwoju osobistego oraz studentów
na wykłady i warsztaty w ramach seminarium naukowego,
które poprowadzi prof. D. Blustein

D.Blustein

Nowe podejścia w psychologicznych studiach nad pracą:
nowe idee na nowe czasy

Szczegółowy program:

25 maja 2017 (czwartek) –  godz. 10.00 – 12.30
wykład: Wpływ pracy na ludzkie życie

30 maja 2017 (wtorek) –  godz. 10.00 – 15.00
wykład z elementami warsztatów:
Wybór pracy w XXI wieku: rynek a marzenia

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: unesco.chair@uwr.edu.pl
do dnia 21 maja 2017

Koszt uczestnictwa: 50 zł; płatność na konto: 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 z dopiskiem: Seminarium poradnictwo

Dla studentów wstęp bezpłatny

Wszystkie spotkania będą się odbywały w Instytucie Pedagogiki,
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

AULA UTW

plakat-blustein-2017

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego

Szanowni Państwo,

Pracownicy Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku we Wrocławiu.

Poniżej przedstawiamy Komunikat-nr-2 oraz Program Konferencji.