Ogłoszenia: dla Studentów

Zmiany organizacyjne w związku z Konferencją w czwartek, 26 października 2017

Uwaga!

W związku z międzynarodową konferencją naukową pt.: Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności, organizowaną przez Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym nastąpią zmiany w organizacji sal w czwartek, 26.10.17:

I rok studiów magisterskich niepedagogicznych godzina 9.30 W ramach zajęć z Socjologii edukacji z dr Krystyną Dziubacką zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

II rok studiów magisterskich niepedagogicznych: POzT, EDiMS i WPiEW godzina 8.30 – 10.00 Wykład z przedmiotu Pedagogika społeczna z dr Jolantą Kędzior zamiast w Auli odbędzie się wyjątkowo w sali 21. Po zajęciach zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

 Grupa 2 III roku studiów licencjackich POzT godzina 8.30 – 10.00 Ćwiczenia z przedmiotu Metody terapii dziecka z zaburzeniami w rozwoju z dr Agnieszką Jędrzejowską zamiast w sali 21 odbędą się wyjątkowo w sali 50. Po zajęciach zapraszamy Studentów i Prowadzącą na wysłuchanie wykładów konferencyjnych do Auli.

II rok studiów licencjackich EWiWP, POzT, PiPP, EDiMS i Reso  Aula W ramach wykładu z Dydaktyki z dr Katarzyną Uzar-Szcześniak (godz. 10.15 – 11.45), oraz wykładu z Mediów w edukacji z dr Jolantą Kędzior (godz. 12.00 – 13.30) zapraszamy Studentów i Prowadzące na wysłuchania wykładów konferencyjnych do Auli.

Uwaga dodatkowa, przed Aulą będą wyłożone listy obecności dla Uczestników Konferencji – bardzo prosimy o wpisy potwierdzające udział w wydarzeniu.

IIr. licencjackie studia stacjonarne i niestacjonarne – zapisy na przedmioty fakultatywne na semestr IV /letni/ oraz V /zimowy/ – dla wszystkich specjalności /oprócz specjalności EWiWP/

IIr. licencjackie studia stacjonarne i niestacjonarne

zapisy na przedmioty fakultatywne na semestr IV /letni/ oraz V /zimowy/ – dla wszystkich specjalności /oprócz specjalności EWiWP/

 

Oferta przedmiotów fakultatywnych:

Warsztaty rozwoju zawodowego – dr Joanna Malinowska

Negocjacje i mediacje – dr Anna Mitręga

Edukacja do demokracji – dr Rafał Włodarczyk

Techniki fizjoterapii rozwojowej – dr Fernando Penafiel

Metodyka pracy penitencjarnej – dr Sławomir Grzesiak

Terapia tańcem i ruchem – dr Agnieszka Zygmont

Autoprezentacja i savoir – vivre w zawodzie pedagoga – dr Agnieszka Jastrzębska – Piotrowicz

Obowiązkiem studenta jest zaliczyć dwa przedmioty fakultatywne – jeden w semestrze IV, drugi (inny) w semestrze V.

Fakultet z danego przedmiotu zostanie uruchomiony przy min. 15 osobach

Proszę zapisywać się na przedmioty fakultatywne na semestr IV oraz V pod poniższym linkiem:

http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=12528

Terminarz zapisów:

Studia stacjonarne: w dniach 19.10. – 24.10. do godz. 12.00

Studia niestacjonarne: w dniach 22.10. – 24.10. do godz. 12.00