Ogłoszenia: dla Pracowników

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka; Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r.

ekskluzja-ikluzja-w-edukacji-religijnej-na-fb

 

Zapraszamy  do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka (Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r.) W załączeniu dostępny jest Komunikat konferencyjny wraz z kartą zgłoszenia, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT oraz Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej. Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

Mamy nadzieję, że grudniowa konferencja stanie się kolejną okazją do głębokiego namysłu i żywej dyskusji wokół problematyki religii i edukacji religijnej w społeczeństwie. Licząc na Państwa czynny udział w obradach, prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia z tytułem i abstraktem wystąpienia na adres mailowy pedagogikareligii@gmail.com  w terminie do 20 listopada br.

W imieniu organizatorów:

prof. UWr. dr hab. Wiktor Żłobicki (Przewodniczący konferencj)

dr Monika Humeniuk, dr Iwona Paszenda, mgr Aleksandra Wilczura (Sekretariat konferencji)

komunikat-i-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

karta-zgloszenia-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

karta-zgloszenia-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miedzy-ekskluzja-a-inkluzja-w-edukacji-religijnej

Rusza rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne pracowników Instytutu Pedagogiki TEACHING STAFF MOBILITY ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacji na wyjazd znajdziecie Państwo na stronie domowej Instytutu Pedagogiki w zakładce Erasmus+/International: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=97

 

W ramach procesu rekrutacyjnego wymagany jest (do złożenia podczas rozmowy) formularz zgłoszeniowy – do pobrania w zakładce Erasmus+/International: (formularz TS mobility REKRUTACJA), http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=97

 

Przygotowując formularz zwróćcie Państwo uwagę na priorytet nadawany związkowi własnych zainteresowań (badawczych i dydaktycznych) z przedmiotem aktywności naukowo-dydaktycznej uczelni, z którą Instytut posiada podpisaną umowę w ramach programu Erasmus +

W sumie macie Państwo do wyboru 26 uniwersytetów w 17 państwach członkowskich programu Erasmus+ (aktualna lista w zakładce Erasmus+/International)

Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które nigdy nie korzystały z oferty stypendialnej programu Erasmus+

Wszystkie aktualne  informacje dotyczące programu Erasmus+ znajdują się również w gablocie na pierwszym piętrze.

W imieniu Biura Współpracy Międzynarodowej zapraszam do przygotowania zgłoszeń!

 

Utrudnienia w udostępnianiu zbiorów – zmiany

  1. Z dniem 30.09.br. (sobota) – Biblioteka Uniwersytecka udostępnia użytkownikom katalog elektroniczny (OPAC) w oprogramowaniu Chamo tylko do przeglądania, tj. zapoznania się z nową strukturą bazy katalogowej (fasety) oraz podstawowymi funkcjami (wyszukiwanie, dostępność egzemplarzy).
  2. Z dniem 2.10.br. (poniedziałek) w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w bibliotekach specjalistycznych posiadających “moduł wypożyczeni” zostaje uruchomiona możliwość: zwrotu wypożyczonych książek, rozliczania kont czytelniczych oraz podbijania obiegówek.
  3. Uruchomienie: zapisów do Biblioteki, wypożyczeni zbiorów oraz zamawiania zbiorów do czytelń przez system Chamo planowana jest na 4.10.br. (środa).
  4. Pozostałe funkcje systemu Chamo będą sukcesywnie rozpoznawane i wdrażane.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Terminy obowiązkowego przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów dziennych w roku akademickim 2017/2018

Uwaga studenci  I roku Instytutu Pedagogiki studiów dziennych szkolenie biblioteczne odbędzie się:

03.10 2017  (wtorek) od godz. 7.30 –  9.00 w auli dla studentów:

Pedagogiki – studiów trzyletnich licencjackich

Pedagogiki Specjalnej Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

04.10.2017 (środa) od godz. 7.30 – 8.30 w auli dla studentów:

Pedagogiki – studiów dwuletnich magisterskich (dla studentów, którzy jeszcze nie studiowali w Instytucie Pedagogiki)

 

Utrudnienia w udostępnianiu zbiorów

W związku z migracją systemu Virtua do nowszej wersji oraz instalacją oprogramowania Chamo informujemy, że od 20 do 29 września 2017 r. nie będzie czynny katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej (i bibliotek specjalistycznych) oraz nie będzie można dokonywać: wypożyczeń, zwrotów i prolongaty książek, rozliczeń kart obiegowych, a także zapisywać się do BUWr.
W agendach czytelnianych BUWr będzie można korzystać z materiałów wcześniej zamówionych (do 19.09.2017 r., do godziny 14:30), z księgozbiorów podręcznych oraz z materiałów własnych.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy

Utrudnienia w udostępnianiu zbiorów

W związku z migracją systemu Virtua do nowszej wersji oraz instalacją oprogramowania Chamo informujemy, że w drugiej połowie września (nie wcześniej niż od 18.09.br) przez okres ok. tygodnia nie będzie czynny katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej (i bibliotek specjalistycznych) oraz nie będzie można dokonywać: wypożyczeń, zwrotów i prolongaty książek, rozliczeń kart obiegowych, a także zapisywać się do BUWr. Dokładne daty wyłączenia katalogu OPAC zostaną podane w terminie późniejszym, z wyprzedzeniem ok. dwudniowym.. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.