Ogłoszenia

Utrudnienia w udostępnianiu zbiorów

W związku z migracją systemu Virtua do nowszej wersji oraz instalacją oprogramowania Chamo informujemy, że od 20 do 29 września 2017 r. nie będzie czynny katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej (i bibliotek specjalistycznych) oraz nie będzie można dokonywać: wypożyczeń, zwrotów i prolongaty książek, rozliczeń kart obiegowych, a także zapisywać się do BUWr.
W agendach czytelnianych BUWr będzie można korzystać z materiałów wcześniej zamówionych (do 19.09.2017 r., do godziny 14:30), z księgozbiorów podręcznych oraz z materiałów własnych.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy

Informacja dot.Lektoratów – II rok pedagogiki 3-letniej+ewiwp st.zaoczne

STUDIA ZAOCZNE

2 ROK I STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE)

SEMESTR ZIMOWY 2017/18

JĘZYK ANGIELSKI B2I

UWAGA

Studenci zapisani do grup:

  1. Student zgłasza się do grupy, do której był zapisany  w semestrze letnim 2016/17.
  2. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną “cyrografem”.
  3. Po zapisaniu się na listę zwaną “cyrografem”, rezygnując z zajęć w trakcie semestru, student jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru.
  4. Student ma prawo do 20% nieobecności w semestrze. Jeśli student zgłasza się dopiero na trzecie zajęcia, wykorzystał już limit nieobecności na semestr.

UWAGA STUDENCI POWTARZAJĄCY:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 (z późniejszymi zmianami) Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/9750/nr-117_2016-w-sprawie-procedury-naliczania-oraz-dochodzenia-naleznosci-z-tytulu-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-w-uwr.pdf) od semestru letniego 2016/2017 obowiązują nowe zasady dotyczące opłaty za powtarzanie.

Student, który powtarza poziom z języka obcego jest zobowiązany:

-podpisać w sekretariacie SPNJO ANEKS do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych.

-wnieść opłatę na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb.

    Jest to konto inne niż wydziałowe!

Godzina zajęć: soboty w godz. 16.30-18.45  i niedziele w godz. 16.30-18.00

Zjazdy:

23-24.09.2017 r.

07-08.10.2017 r.

21-22.10.2017 r.

04-05.11.2017 r.

25-26.11.2017 r.

09-10.12.2017 r.

16-17.12.2017 r.

13-14.01.2018 r.

ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UL. DAWIDA 1

Gr. 1 s. 24 mgr M. Gałuszewska

Gr. 2 s. 51 mgr M. Orszulak

Gr. 3 s. 52 mgr G. Kotecki