Profil: Sekretariat

I rok pedagogiki 2-letniej NP – st. zaoczne

I rok pedagogiki 2-letniej– studia zaoczne
dla absolwentów studiów niepedagogicznych i nienauczycielskich

Uprzejmie informuję, iż nastąpiła zmiana osoby prowadzącej wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii- zamiast dr Katarzyny Uzar-Szcześniak zajęcia poprowadzi dr Alina Jagiełłowicz. W związku z powyższym proszę zaktualizować harmonogram ze strony http://www.psychologia.uni.wroc.pl:8088/