Profil: Sekretariat

Informacja dot.Lektoratów – II rok pedagogiki 3-letniej+ewiwp st.zaoczne

STUDIA ZAOCZNE

2 ROK I STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE)

SEMESTR ZIMOWY 2017/18

JĘZYK ANGIELSKI B2I

UWAGA

Studenci zapisani do grup:

  1. Student zgłasza się do grupy, do której był zapisany  w semestrze letnim 2016/17.
  2. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną “cyrografem”.
  3. Po zapisaniu się na listę zwaną “cyrografem”, rezygnując z zajęć w trakcie semestru, student jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru.
  4. Student ma prawo do 20% nieobecności w semestrze. Jeśli student zgłasza się dopiero na trzecie zajęcia, wykorzystał już limit nieobecności na semestr.

UWAGA STUDENCI POWTARZAJĄCY:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 (z późniejszymi zmianami) Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/9750/nr-117_2016-w-sprawie-procedury-naliczania-oraz-dochodzenia-naleznosci-z-tytulu-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-w-uwr.pdf) od semestru letniego 2016/2017 obowiązują nowe zasady dotyczące opłaty za powtarzanie.

Student, który powtarza poziom z języka obcego jest zobowiązany:

-podpisać w sekretariacie SPNJO ANEKS do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych.

-wnieść opłatę na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb.

    Jest to konto inne niż wydziałowe!

Godzina zajęć: soboty w godz. 16.30-18.45  i niedziele w godz. 16.30-18.00

Zjazdy:

23-24.09.2017 r.

07-08.10.2017 r.

21-22.10.2017 r.

04-05.11.2017 r.

25-26.11.2017 r.

09-10.12.2017 r.

16-17.12.2017 r.

13-14.01.2018 r.

ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UL. DAWIDA 1

Gr. 1 s. 24 mgr M. Gałuszewska

Gr. 2 s. 51 mgr M. Orszulak

Gr. 3 s. 52 mgr G. Kotecki

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ NA STUDIACH ZAOCZNYCH

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych dot. rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

I rok pedagogiki 3-letniej + pedagogika specjalna –
07-08.10.2017 r.
II rok pedagogiki 3-letniej + ewiwp – 23-24.09.2017 r.
III rok pedagogiki 3-letniej + ewiwp + pedagogika specjalna
– 23-24.09.2017 r.
I rok pedagogiki 2-letniej magisterskiej – 14-15.10.2017 r.
II rok pedagogiki 2-letniej – 30.09-01.10.2017 r.