Profil: Justyna Pilarska

SPOTKANIE INFORMACYJNE ERASMUS+

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNE studentów i doktorantów INSTYTUTU PEDAGOGIKI zainteresowanych wyjazdem na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ (między innymi – szczegóły na załączonym plakacie) 09.11.2017  godz. 11:00 sala 2D i 3D Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Budynek D ul. Uniwersytecka 7/10
erasmus_plus_plakat_3_kampusy_pol_jpg

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności”

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym zaprasza na XI Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 w Instytucie Pedagogiki. W załączeniu przedstawiamy Program Konferencji.

program-konferencji-26-27-10

Rusza rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne pracowników Instytutu Pedagogiki TEACHING STAFF MOBILITY ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacji na wyjazd znajdziecie Państwo na stronie domowej Instytutu Pedagogiki w zakładce Erasmus+/International: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=97

 

W ramach procesu rekrutacyjnego wymagany jest (do złożenia podczas rozmowy) formularz zgłoszeniowy – do pobrania w zakładce Erasmus+/International: (formularz TS mobility REKRUTACJA), http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=97

 

Przygotowując formularz zwróćcie Państwo uwagę na priorytet nadawany związkowi własnych zainteresowań (badawczych i dydaktycznych) z przedmiotem aktywności naukowo-dydaktycznej uczelni, z którą Instytut posiada podpisaną umowę w ramach programu Erasmus +

W sumie macie Państwo do wyboru 26 uniwersytetów w 17 państwach członkowskich programu Erasmus+ (aktualna lista w zakładce Erasmus+/International)

Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które nigdy nie korzystały z oferty stypendialnej programu Erasmus+

Wszystkie aktualne  informacje dotyczące programu Erasmus+ znajdują się również w gablocie na pierwszym piętrze.

W imieniu Biura Współpracy Międzynarodowej zapraszam do przygotowania zgłoszeń!

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI I STAŻE ABSOLWENCKIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Zapraszamy studentów Instytutu Pedagogiki do udziału w stypendialnym programie praktyk i staży absolwenckich ERASMUS+

  • W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, itp.)
  • Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje
  • Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące
  • Kraje programu obejmują kraje członkowskie UE, Islandię, Lichtenstein i Norwegię, Turcję i Macedonię (stawki miesięcznego stypendium są uzależnione od kraju docelowego)
  • Program umożliwia też wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów
  • Rekrutacja odbywa się na bieżąco

Więcej informacji pod adresem:

http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/wyjazdy-na-praktyke.html

oraz

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki

 

Kontakt: Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki:

dr Justyna Pilarska @| justyna.pilarska@uwr.edu.pl

DODATKOWA REKRUTACJA NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS + W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty wyjazdowej i kryteriów kwalifikacyjnych na stronie domowej (zakładka Erasmus+)

Kontakt: Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki

 dr Justyna Pilarska @| justyna.pilarska@uwr.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco

Liczba miejsc ograniczona