Profil: Ewa Musiał

Dydaktyka ogólna- egzamin. Informuję, że egzamin , w dodatkowym terminie tj. 14.06.2017 r.( wyłącznie dla osób, które zapisały się na liście lub mailowo wyraziłam zgodę na ich udział) odbędzie się w sali 32- godzina 12.00 oraz sali 44 godzina 13.00. Dodatkowo, bardzo proszę, aby każda grupa, w której prowadziłam zajęcia z przedmiotów dydaktyka ogólna oraz kierunki i nurty w pedeutologii, wydelegowała kogoś po odbiór prac składach w ciągu semestru. Materiały przydadzą się w przygotowaniach do egzaminu. Zapraszam we wtorek w godz.10.00-14.00 ( 48d lub 24) , piątek 9.30-14.00 (48d lub 24). dr Ewa Musiał

Zajęcia z dr Ewą Musiał w dniu 21.04.2017 r./piątek/zostają odwołane

Szanowni Państwo, z powodu choroby odwołuję w dniu 21.04.2017 konsultacje oraz  zajęcia w grupach:

Ir EIROzNI (dydaktyka ogólna); Ir  2-letnie:  WPIEW  (NP) gr 2 (kierunki   i nurty w pedeutologii) oraz Ir  2-letnie EDIMS (NP) (dydaktyka ogólna).

Termin odpracowania zajęć ustalimy na najbliższym spotkaniu. Tematy przewidziane do realizacji w dniu jutrzejszym, poddane zostaną analizie na kolejnych zajęciach.

Bardzo przepraszam za utrudnienia. dr Ewa Musiał

I rok Pedagogika Specjalna specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Technika pracy naukowej

W dniu 25.10.2014 /sobota/ nie odb?d? si?, z powodu choroby, zaj?cia z przedmiotu technika pracy naukowej, prowadzone przez dr Ew? Musia?.     W ramach  rekompensaty, zapraszam Pa?stwa do udzia?u w Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej XXVII Forum Pedagogów “Sukces jako zjawisko  edukacyjne”. Program Konferencji  na stronie domowej Instytutu http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/?page_id=59. Bardzo przepraszam za k?opot. Ewa Musia?