Profil: Łukasz Zembrzuski

ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ
W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UWr
oraz
PROTESTANT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
DARMSTADT (NIEMCY)
w ramach PROGRAMU „ERASMUS+”

zaprasza
na wykład otwarty tłumaczony na język polski

„WPROWADZENIE DO PSYCHODRAMY”
PROWADZENIE:

certyfikowany terapeuta i superwizor psychodramy
Prof. dr hab. Thomas Schwinger

środa 26 kwietnia 2017 r.
godz. 15.00  sala 21

WPROWADZENIE DO PSYCHODRAMY

prof-t-schwinger-foto

ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

W  INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UWr     

oraz

PROTESTANT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DARMSTADT (NIEMCY)

w ramach PROGRAMU „ERASMUS+”

zaprasza

studentów pedagogiki i psychologii do udziału w 18.-godzinnym seminarium pt.

„WPROWADZENIE

DO PSYCHODRAMY”

PROWADZENIE:

certyfikowany terapeuta i superwizor psychodramy

prof. dr hab. Thomas Schwinger

(współpraca dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr )

Bezpłatne, tłumaczone na język polski zajęcia seminaryjne zakończone certyfikatem odbędą się Instytucie Pedagogiki przy ul. Dawida 1 w następujących terminach:

– 26 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 15.00-16.30 (otwarty wykład wprowadzający)

– 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. 9.00-18.00 (warsztaty cz. I)

– 28 kwietnia 2017 (piątek) w godz. 14.00-18.45 (warsztaty cz. II)

 Zgłoszenia osób zainteresowanych zawierające: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, telefon kontaktowy oraz motywację do udziału w seminarium przyjmuje dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr  do 7 kwietnia 2017 r. via e-mail: wiktor.zlobicki@gmail.com

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników warsztatów, po uzyskaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia konieczny jest osobisty udział w krótkim spotkaniu organizacyjnym we wtorek, 11 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w pok. 48b (2 piętro obok auli Instytutu).

 

UWAGA! Pierwszeństwo uczestnictwa dla osoby, która zapewni podczas seminarium udział tłumacza języka niemieckiego lub angielskiego w charakterze wolontariusza.

Programm Einführung in die psychodramatische Methode

Zaproszenie

Zapraszamy członków i zainteresowanych działalnością Koła Naukowego Studentów Pedagogiki ETNO na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 17 października o 17:00 w sali 40a Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tym roku akademickim skupiamy swoją uwagę zarówno na działalności naukowej jak i na zdobywaniu i poszerzaniu swoich kompetencji i umiejętności. Ponadto wznawiamy działalność charytatywną Koła poprzez kontynuację „Akcji Wilno”. Co więcej reaktywujemy działania związane z organizacją Balu Pedagoga i nawiązujemy współpracę ze środowiskiem artystycznym.

Zapraszamy również do odwiedzenia fanpage’u KNSP ETNO na Facebooku: https://www.facebook.com/kolonaukoweetno/

Wsparcie dla studentów w wejściu na rynek pracy oraz w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

Jak z sukcesem wejść na rynek pracy? Jak zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

Mamy dla Ciebie propozycję jak zrobić to najlepiej! Na indywidualnych konsultacjach z doradcą kariery możesz:

  • określić swoje kompetencje oraz słabe i mocne strony,
  • zbadać preferencje i predyspozycje zawodowe,
  • skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne,
  • omówić zasady rozmowy kwalifikacyjnej,
  • odbyć symulację rozmowy kwalifikacyjnej,
  • umówić się na sesję coachingową,
  • określić ścieżkę edukacyjno-zawodową,
  • omówić swoje plany związane z założeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą:

https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/artykul/doradca-kariery/

Zaproszenie na Konferencję Naukową

Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Utopia a edukacja
która odbędzie się 29 września 2016 roku we Wrocławiu

KOMUNIKAT I – Utopia a edukacja 2016

Karta zgłoszenia – Utopia a edukacja 2016