Profil: Violetta Drabik-Podgórna

Semianarium naukowe z udziałem prof. D. Blusteina

Katedra UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego
zaprasza badaczy poradnictwa kariery, doradców zawodu, trenerów rozwoju osobistego oraz studentów
na wykłady i warsztaty w ramach seminarium naukowego,
które poprowadzi prof. D. Blustein

D.Blustein

Nowe podejścia w psychologicznych studiach nad pracą:
nowe idee na nowe czasy

Szczegółowy program:

25 maja 2017 (czwartek) –  godz. 10.00 – 12.30
wykład: Wpływ pracy na ludzkie życie

30 maja 2017 (wtorek) –  godz. 10.00 – 15.00
wykład z elementami warsztatów:
Wybór pracy w XXI wieku: rynek a marzenia

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: unesco.chair@uwr.edu.pl
do dnia 21 maja 2017

Koszt uczestnictwa: 50 zł; płatność na konto: 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 z dopiskiem: Seminarium poradnictwo

Dla studentów wstęp bezpłatny

Wszystkie spotkania będą się odbywały w Instytucie Pedagogiki,
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

AULA UTW

plakat-blustein-2017

meduarte

Seminarium naukowe w Katedrze UNESCO – Poradnictwo kariery XXI wieku

Katedra UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego

zaprasza badaczy poradnictwa kariery, doradców zawodu, trenerów rozwoju osobistego oraz studentów
na wykład i warsztaty, które poprowadzi
wybitna specjalistka w zakresie poradnictwa kariery

prof. Maria Eduarda Duarte
(Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa)

meduarte

28 marca 2017 (wtorek) – godz. 10.00 – 12.00
wykład: Poradnictwo kariery w XXI wieku – praktyka i perspektywy

30 marca 2017 (czwartek)  godz. 10.00 – 15.00
warsztaty: Poradnictwo kariery: historia i historie

Wszystkie spotkania będą się odbywały w AULI UTW
parter Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Relacja z wydarzenia: link do wykładu:

https://www.youtube.com/watch?v=LlmpmE2vy1g&t=184s

plakat-seminarium-2017

W dniu 14 stycznia 2017 r. odbyły się warsztaty z wykorzystaniem interaktywnych metod konstruowania kariery.

tcm-2017

Pani Marta Geisler – współautorka i trenerka The Coaching Maps poruszyła zagadnienia ukrytych znaczeń w projektowniu kariery oraz wizualnej ekpresji w komunikacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tych niezwykle ciekawych zajęć.

The Coaching Maps

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów

zainteresowanych nowymi metodami konstruowania kariery na warsztaty z wykorzystaniem

The Coaching Maps

tcm-2017

14 stycznia 2017 r.

9.00 – 11.15 UKRYTE ZNACZENIA W PROJEKTOWANIU KARIERY

11.30 – 14.30 WIZUALNA EKSPRESJA NOWYM POLEM KOMUNIKACJI

Warsztaty poprowadzi M A R T A G E I S L E R

– współautorka The Coaching Maps

Zgłoszenia do 11.01.2017 r. do dr Violetty Drabik-Podgórnej

na adres: violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl

tcm-2-instytut-pedagogiki-uwr

logo ESVDC

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Katedry UNESCO

Już od poniedziałku 6 czerwca zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji Naukowej organizowanej przez

Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

oraz European Society for Vocational Designing and Career Counseling

pt. KONSTRUOWANIE KARIERY I ŻYCIA (LIFE DESIGN)

NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GODNEJ PRACY

 6 – 8 czerwca 2016

Rozpoczęcie konferencji w Oratorium Marianum 6.06.2016 godz. 9.00

Obrady w sekcjach – Instytut Pedagogiki

Program do pobrania:

UNESCO Conference Wroclaw – 2016 – pl

UNESCO Conference Wroclaw 2016 – eng

Program konferencji-plakat

Konferencja współfinansowana przez

FUNDACJĘ KGHM POLSKA MIEDŹ

fundacja_kghm_polskamiedz

 

Seminarium naukowe w Katedrze UNESCO

Katedra UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego zaprasza badaczy poradnictwa kariery, doradców zawodu, trenerów rozwoju osobistego oraz studentów

na wykład i warsztaty, które poprowadzi

prof. David Blustein

D.Blustein

(Boston College, Department of Counseling, Developmental, and Educational Psychology)

Psychology of working: nowe praktyki w erze nowych wyzwań

9 czerwca 2016

godz. 9.00 – 14.00

Spotkanie będzie tłumaczone.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Pedagogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Plakat

Konferencja Katedry UNESCO – przedłużony termin rejestracji do końca kwietnia

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji naukowej organizowanej przez

Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

oraz European Society for Vocational Designing and Career Counseling

pt. KONSTRUOWANIE KARIERY I LIFE DESIGN

NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GODNEJ PRACY,

która od będzie się we Wrocławiu w dniach 6 – 8 czerwca 2016.

konf 2016

Celem działań podejmowanych w obszarze poradnictwa kariery i Life Design jest pomaganie osobom i / lub społeczności w radzeniu sobie z problemami projektowania kariery i życia. Biorąc pod uwagę niepokojące zjawiska, jak nieuniknione konsekwencje gwałtownego wzrostu światowej populacji, starzenie się Europy, nadmierna konsumpcja, eskalacja nierówności między bogatymi a biednymi, deficyt godnej pracy, rosnąca liczba prekariatu, a także nieodwracalne zużycie zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne, istotne stają się pytania: 

• Czy działania doradcze mają jedynie przygotować najlepszych pracowników dla firm, w których priorytetem jest kreowanie wzrostu wydajności?

• Czy ich celem jest pomaganie ludziom w osiągnięciu i prowadzeniu dobrego życia, poprzez wspieranie w stawaniu się i odpowiadaniu na ich potrzeby, oczekiwania, pragnienia samorealizacji?

• Czy może raczej powinny one również wspierać jednostki i społeczności w radzeniu sobie z globalnymi kryzysami, przed jakimi stoi ludzkość w erze antropocenu, które coraz bardziej odciskają się na życiu przeważającej części ludzkości?

• Czy działania prowadzone w modelu konstruowania kariery i życia mogą przygotowywać ludzi do uczestniczenia w rozwiązywaniu tych kryzysów?

• Jeśli tak, co należy w tym celu zmienić w obecnych działaniach i jakie nowe działania opracować?

Uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w warsztatach (grupach roboczych) bądź w sesjach tematycznych/sympozjach. W ramach warsztatów powstaną grupy, złożone z 10-15 uczestników mówiących tym samym językiem, którzy będą rozpatrywać kluczowe pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, niektórzy mogą także przedstawić krótkie prezentacje. W trakcie paralelnych sesji tematycznych możliwe są krótkie prezentacje i referaty. Wnioski z warsztatów i sesji tematycznych/sympozjów zostaną przedstawione i omówione na sesji plenarnej. 

Zagadnienia szczegółowe:

  • Konstruowanie kariery i życia – sens i znaczenie w kontekście dążeń do zrównoważonego rozwoju i godnej pracy;
  • Konstruowanie kariery i życia w kontekstach międzykulturowych;
  • Konstruowanie kariery i życia a kształcenie zawodowe;
  • Konstruowanie życia a edukacja i profilaktyka;
  • Konstruowanie życia na rzecz jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obrady konferencyjne prowadzone będą w języku angielskim i polskim. Warsztaty i sesje tematyczne realizowane będą w różnych językach w zależności od preferencji uczestników.

Przedłużamy czas rejestracji uczestników konferencji do końca kwietnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.unesco.uni.wroc.pl

KONSTRUOWANIE KARIERY I ŻYCIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GODNEJ PRACY – konferencja międzynarodowa

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji naukowej organizowanej przez

Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

oraz European Society for Vocational Designing and Career Counseling

pt. KONSTRUOWANIE KARIERY I LIFE DESIGN

NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GODNEJ PRACY,

która od będzie się we Wrocławiu w dniach 6 – 8 czerwca 2016.

konf 2016

Celem działań podejmowanych w obszarze poradnictwa kariery i Life Design jest pomaganie osobom i / lub społeczności w radzeniu sobie z problemami projektowania kariery i życia. Biorąc pod uwagę niepokojące zjawiska, jak nieuniknione konsekwencje gwałtownego wzrostu światowej populacji, starzenie się Europy, nadmierna konsumpcja, eskalacja nierówności między bogatymi a biednymi, deficyt godnej pracy, rosnąca liczba prekariatu, a także nieodwracalne zużycie zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne, istotne stają się pytania: 

• Czy działania doradcze mają jedynie przygotować najlepszych pracowników dla firm, w których priorytetem jest kreowanie wzrostu wydajności?

• Czy ich celem jest pomaganie ludziom w osiągnięciu i prowadzeniu dobrego życia, poprzez wspieranie w stawaniu się i odpowiadaniu na ich potrzeby, oczekiwania, pragnienia samorealizacji?

• Czy może raczej powinny one również wspierać jednostki i społeczności w radzeniu sobie z globalnymi kryzysami, przed jakimi stoi ludzkość w erze antropocenu, które coraz bardziej odciskają się na życiu przeważającej części ludzkości?

• Czy działania prowadzone w modelu konstruowania kariery i życia mogą przygotowywać ludzi do uczestniczenia w rozwiązywaniu tych kryzysów?

• Jeśli tak, co należy w tym celu zmienić w obecnych działaniach i jakie nowe działania opracować?

Uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w warsztatach (grupach roboczych) bądź w sesjach tematycznych/sympozjach. W ramach warsztatów powstaną grupy, złożone z 10-15 uczestników mówiących tym samym językiem, którzy będą rozpatrywać kluczowe pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, niektórzy mogą także przedstawić krótkie prezentacje. W trakcie paralelnych sesji tematycznych możliwe są krótkie prezentacje i referaty. Wnioski z warsztatów i sesji tematycznych/sympozjów zostaną przedstawione i omówione na sesji plenarnej. 

Zagadnienia szczegółowe:

  • Konstruowanie kariery i życia – sens i znaczenie w kontekście dążeń do zrównoważonego rozwoju i godnej pracy;
  • Konstruowanie kariery i życia w kontekstach międzykulturowych;
  • Konstruowanie kariery i życia a kształcenie zawodowe;
  • Konstruowanie życia a edukacja i profilaktyka;
  • Konstruowanie życia na rzecz jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obrady konferencyjne prowadzone będą w języku angielskim i polskim. Warsztaty i sesje tematyczne realizowane będą w różnych językach w zależności od preferencji uczestników.

Przedłużamy czas rejestracji uczestników konferencji do końca kwietnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.unesco.uni.wroc.pl

Warsztat – THE COACHING MAPS

TCM

Zakład Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki

Uniwersytetu Wrocławskiego 

zaprasza na warsztat pokazowy narzędzia The Coaching Maps
przeznaczonego do pracy wspierającej proces rozwoju osobistego i zawodowego.

Zapraszamy na spotkanie osoby profesjonalnie zajmujące się wspieraniem rozwoju kariery oraz doskonaleniem umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie (specjalistów zakresie mentoringu, coachingu, szkoleń, konsultacji, poradnictwa, terapii, specjalistów HR, doradców zawodowych i pedagogów)
oraz (w szczególności) studentów specjalności: poradnictwo zawodowe i coaching kariery

Warsztat poprowadzą:

Marta Geisler – Change-maker, certyfikowany coach, wykładowca akademicki
Robert Geisler – Innovations Facilitator, trener biznesu, wykładowca akademicki

Godz. 10.00 – Warsztat dla studentów (sale: 32 i 24)

Godz. 13.00 – Warsztat dla profesjonalistów (sala 26)

Spotkanie jest otwarte i nieodpłatne. Liczba uczestników jest jednak ograniczona.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach do dnia 1.03.2016 na adres: unesco.chair@uwr.edu.pl lub violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl

W treści maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę Państwa instytucji. Warsztaty odbędą się w Instytucie Pedagogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

TCM-plakat