Konferencje i Wydarzenia

Konferencja „Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”

W dniach 15-16 września 2015 w Instytucie Pedagogiki odbędzie się pierwsza konferencja z cyklu Wrocławskie spotkania pedagogów specjalnych zatytułowana: „Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”. Patronat nad wydarzeniem objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Zespół Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN. W załączeniu program konferencji Program Wrocławskich Spotkań Pedagogów Specjalnych 15-16.2015 .  

Czytaj dalej...

konferencja naukowa pt. „Imaginarium interakcji społecznych”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej z cyklu: Komunikacja społeczna w świecie realnym i wirtualnym pt. Imaginarium interakcji społecznych, organizowanej przez Zakład Pedagogiki Mediów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. J. Dawida 1 ...

Czytaj dalej...

Film z egzaminu!

Jak może wyglądać egzamin z regionów Polski i ich dziedzictwa kulturowego w Instytucie Pedagogiki? Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Czytaj dalej...

OSTATNIE MIEJSCA NA WARSZTATACH KOMPETENCYJNYCH !!!!

Uwaga! Zostało jeszcze kilka miejsc na “Warsztatach kompetencji technicznych” organizowanych w ramach projektu„Nowoczesny absolwent – wzmocnienie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy nabór studentów do udziału w WARSZTACIE KOMPETENCJI TECHNICZNYCH. Warsztaty skierowane są do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych ...

Czytaj dalej...

Studium Języka i Kultury Litewskiej - Rekrutacja

Instytut Filologii Polskiej ogłasza zapisy na Studium Języka i Kultury Litewskiej. W zajęciach bezpłatnie mogą uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Trwać one będą dwa  lata (cztery semestry) i po ich zaliczeniu studenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Studium wydane przez Dziekana Wydziału Filologicznego. Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do ...

Czytaj dalej...

REKRUTACJA NA STYPENDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU CEEPUS

W ramach programu CEEPUS Instytut Pedagogiki UWr jest członkiem sieci: PASEE III Pedagogy and Andragogy in South-East Europe. Jej zadaniem jest stymulowanie mobilności akademickiej, w szczególności studenckiej, oraz promowanie współpracy w dziedzinie kultury i nauki w Europie Środkowej.Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach programu w roku akademickim 2015/2016 do: Bośni i ...

Czytaj dalej...

Konferencja „Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”

Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością IP UWr zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 15-16 września 2015 roku. Jest to pierwsza konferencja z planowanego cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. Szczegóły w załączniku.Konferencja Emancypacja - zaproszenie

Czytaj dalej...

Kampania Zdrowy Student

Od 12 do 29 maja w Instytucie realizowany jest projekt Kampania Zdrowy Student. Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i jest skierowany do wszystkich studentów WNHiP. W jego ramach przeprowadzany jest konkurs fotograficzny, do którego udziału zachęcamy wszystkich studentów. Do wygrania interesujące nagrody, między innymi karnety BeActive. Więcej ...

Czytaj dalej...