Zasady rekrutacji na studia 2014/2015 – Instytut Pedagogiki

PEDAGOGIKA specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, I stopnia stacjonarne
PEDAGOGIKA specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, I stopnia zaoczne
PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne
PEDAGOGIKA, I stopnia zaoczne
PEDAGOGIKA SPECJALNA, I stopnia stacjonarne
PEDAGOGIKA SPECJALNA, I stopnia zaoczne

Szczegółowa informacje dotyczące egzaminu dla kandydatów ze „starą maturą”

PEDAGOGIKA, II stopnia stacjonarne
PEDAGOGIKA, II stopnia zaoczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów
I stopnia (licencjackich) Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne odbędzie się w dniu 24 września 2014 roku o godzinie 9.00 w sali nr 50 w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. J. Wł. Dawida 1.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci mają obowiązek okazania dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu.

            Kandydaci, którzy nie dostarczyli wymaganych dokumentów do Dziekanatu  Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, mogą je złożyć u sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu  24 września 2014 r. w godz. 8.00-9.00 (przed rozpoczęciem sprawdzianu praktycznego) w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul.
J. Wł. Dawida 1, pok. nr 31b.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

HARMONOGRAM  DNI ADAPTACYJNYCH

Pedagogiki specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Pedagogika specjalna

Pedagogika ogólna

PEDAGOGIKA dla absolwentów studiów pedagogicznych i nauczycielskich, II stopnia stacjonarne

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach:

18.09.2014, ul. Dawida 1, sala nr 50, II piętro

godz. 9.00 – 13.00 kandydaci z nazwiskami od A-F
godz. 14.00 – 18.00
kandydaci z nazwiskami od G-K

19.09.2014ul. Dawida 1 sala nr 50, II piętro

godz. 9.00 – 13.00 kandydaci z nazwiskami od L-R
godz. 14.00 – 18.00
kandydaci z nazwiskami od S-Ż

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
8–19 września 2014 (od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00-12:00

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, pok. 10 MD („mały domek”), 50-527 Wrocław
tel. 71 367 20 01 wew.142

PEDAGOGIKA dla absolwentów studiów niepedagogicznych i nienauczycielskich, II stopnia stacjonarne

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach:

18.09.2014, ul. Dawida 1, sala nr 51, II piętro
godz. 9.00 – 12.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
8–19 września 2014 (od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00-12:00

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, pok. 10 MD („mały domek”), 50-527 Wrocław
tel. 71 367 20 01 wew.142

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH ROK AKADEMICKI 2014/15

1.  Od roku akademickiego  2013/14 studenci  studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.
(język wybrany staje się językiem obowiązkowym):
a.  na studiach I stopnia na poziomie B2 II
b.  na studiach II stopnia na poziomie B2+,
c.  na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2+.

2.  Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje następujący limit godzin:
a.  na studiach I stopnia 120 godzin,
b.  na studiach II stopnia 40 godzin,
c.  na studiach jednolitych magisterskich 180 godzin.

dalsze informacje ]